Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Η βαρκούλα

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Η πόλη

Η πόλη περιμένει μπροστά σας·
έχει τη μυρωδιά των μαγειρειών,
έχει τη μυρωδιά των τροχοφόρων,
έχει τη σκόνη που σηκώνουν οι ρόδες των αυτοκινήτων,
έχει καταστήματα και ψευδόμενες τοιχοκολλήσεις.

Θα σας δεχτεί με τους θορυβώδεις δρόμους της,
με την ακατανοησία και την απιστία των ανθρώπων,
με την απαθή καρδιά της·
σαν άγριο ζώο που κάθεται στα πισινά του,
η πόλη περιμένει μπροστά σας.

Choueï-P'aï Yuan
μτφρ. Αμαλία Τσακνιά